Nasza firma zajmuje się przede wszystkim obsługą księgową podmiotów gospodarczych, obsługą kadrowo-płacową pracowników oraz pośrednictwem ubezpieczeniowym. Wśród usług dodatkowych oferujemy ponadto sporządzanie dokumentów finansowo-księgowych i rozliczanie osób prywatnych. W naszej firmie Klient może uzyskać większość informacji dotyczących założenia, prowadzenia lub likwidacji działalności gospodarczej. Swoje usługi wykonujemy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Naszym celem jest pomaganie przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zapewnienie im kompleksowej obsługi. Stąd współpracujemy z firmami zewnętrznymi w zakresie świadczenia usług dodatkowych, między innymi usług BHP, informatycznych i prawnych.

Proponujemy Klientom świadczenie usług w sposób tradycyjny w naszych biurach, możemy również osobiście odbierać dokumenty od Klienta w siedzibie jego firmy.

Wszelkie informacje przekazane przez Klienta traktujemy jako poufne w czasie trwania oraz po zakończeniu się umowy o współpracy.

Przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy i w zakresie, jaki jest niezbędny dla wywiązania się z jej postanowień. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ustalonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

Zawarliśmy obowiązkową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności usługowych.

Każdy z naszych Klientów jest dla nas Klientem ważnym, wymagającym indywidualnego podejścia.

Copyright © 2011-2015 "Elita" sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.