Dbając o zapewnienie kompleksowej obsługi oferujemy dodatkowo:

  • Pomoc w tworzeniu i organizowaniu firmy
  • Sporządzanie biznes planów
  • Sporządzanie wniosków kredytowych i analiz finansowych
  • Przygotowywanie wniosków o dotacje z urzędów pracy (staże, dofinansowanie stanowisk pracy)
  • Sporządzanie rozliczeń i sprawozdań z wykorzystanych dotacji
  • Tworzenie wewnętrznych regulaminów
  • Sporządzanie sprawozdań GUS
  • Realizacja innych zleceń, na życzenie Klienta
Copyright © 2011-2015 "Elita" sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.