Współpracujemy z firmą oferującą szeroki pakiet ubezpieczeń, będącą partnerem kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych, m.in. PZU, Warta, Amplico, Generali, ERGO Hestia, Concordia, InterRisk, TUW Pocztowe, PTU, HDI, Cigna.

Za naszym pośrednictwem firma współpracująca wybierze dla Ciebie najkorzystniejsze ubezpieczenie:

 • Komunikacyjne (OC, AC, NW, Zielona Karta)
 • Domów i mieszkań
 • Domów i budowli w trakcie budowy
 • Rolników
 • OC w życiu prywatnym
 • Turystyczne
 • NNW
 • Podmiotów gospodarczych
 • - od ognia i innych zdarzeń losowych
  - od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji
  - oszklenia od stłuczenia
  - sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
  - mienia w transporcie (CARGO)
  - OC działalności
  - OC przewoźnika
  - OC zawodu
Polisy mogą służyć jako zabezpieczenie kredytu bankowego
Copyright © 2011-2015 "Elita" sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.