Nasza firma współpracuje z firmami zewnętrznymi branż pokrewnych, świadczącymi usługi
z zakresu:

Usług BHP
 • Szkolenia w zakresie BHP, PPOŻ i udzielania pierwszej pomocy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Pomoc w tworzeniu stanowisk pracy zgodnie z wymogami BHP
 • Doradztwo
 • Dokumentacja powypadkowa
 • Pełnienie obowiązków służby BHP
 Usług informatycznych
 • Doradztwo
 • Zakup i montaż sprzętu komputerowego
 • Zakup, instalacja i konfiguracja oprogramowania
 • Rozbudowa oprogramowania o nowe funkcjonalności
 • Tworzenie programów dla potrzeb klienta
 • Instalacja i konfiguracja serwerów
 Usług prawnych
 • Obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • Windykacja należności
 • Doradztwo gospodarcze
 • Pomoc prawna dla osób prywatnych
 • Postępowanie spadkowe
 • Sprawy nieruchomości
 • Prawo pracy
Copyright © 2011-2015 "Elita" sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.